درباره حامد موحدی پویا

کارشناسی IT
طراح وب سایت
Front End
Back End
کارشناس Help Desk
مدرس رسالت شخصی
موسس وب سایت Movahedii.com
دارای مدرک دوره فن بیان از مجتمع فنی تهران
دارای مدارک بین المللی از دانشگاه MPT اتریش در سخنرانی و فن بیان و Mastery
نویسنده کتاب الکترونیکی با موضوع «رسالت شخصی»
کوچ و مربی بهبود فردی
کوچ و مربی سخنرانی و فن بیان
برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع شناخت ارزش ها